VMSzC III. Béla Technikum és Kollégium
Szentgotthárd

Diákigazolvány igénylésének rendje:
  1. Okmányirodába történő bejelentkezés, itt NEK-adatlapot készítenek a tanulóról. 14 év alatti tanuló esetén személyi igazolvány és lakcímkártya (vagy születési anyakönyvi kivonat) szükséges, valamint egyik szülő (törvényes képviselő) jelenléte személyazonosságot igazoló okmányokkal. 14 év feletti tanuló esetén személyazonosságot igazoló okmányok szükségesek.
  2. NEK-adatlap leadása az iskolai titkárságon
  3. Az iskolában átvehető az új diákigazolvány (45 munkanapon belül)
 A diákigazolvány a kiállítás napjától számított 8 évig érvényes.